Światła mijania i drogowe – kryteria

Właściwie oświetlony samochód to w obecnych czasach absolutna konieczność. Od oświetlenia i jego skuteczności zależy bezpośrednio bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Jakie kryteria powinny spełniać światła? Kwestie te bardzo szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Światła drogowe, tak zwane długie, powinny dostatecznie oświetlać drogę na co najmniej 100 metrów przed pojazdem w warunkach zapewniających...

read more